Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie houdt zich bezig met organisatorische kwesties en pedagogische zaken met betrekking tot KDV La Belle Vie. Deze commissie vergadert 4 keer per jaar. De leden van deze commissie ondersteunen ook activiteiten.

De oudercommissie zoekt regelmatig contact met ouders. De oudercommissie handelt aan de hand van een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement. Zij hebben een adviserende rol naar de directie en het te voeren beleid. Daarnaast is de oudercommissie een belangrijk tussenpersoon als het op klachten aankomt. Zij kunnen fungeren als meldpunt en zodoende handelen naar de directie. Dit staat verder beschreven in het klachtenreglement.

We waarderen de betrokkenheid van ouders en respecteren hun meningen, opvattingen, normen & waarden, evenals hun inzet, enthousiasme en dankbaarheid.

Oudercommissie:

Contactpersoon: Karin van den Boer
oudercommissie@kdvlabellevie.nl

Klachtenprocedure

Uitgangspunt bij La Belle Vie is open communicatie met ouders. Het heeft onze voorkeur om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop we de opvang van uw kind verzorgen. Mocht u een vraag hebben, klop dan gerust bij ons aan. Hoewel we onze uiterste best doen om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen, kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent.

Mocht dit zo zijn, vragen we u om hierover met Bianca of Karlijn mondeling contact op te nemen. De te nemen stappen, ingeval van een klacht, staan beschreven in de klachtenregeling. De oudercommissie kan u hierin ondersteunen.

Bent u na bespreking van uw klacht niet tevreden of is er geen oplossing, Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang of via het klachtenloket Kinderopvang.