Voor ouders

Verticale groep

Kinderdagverblijf La Belle Vie in Vlijmen, Noord-Brabant, is een kleinschalige particuliere instelling voor kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We vangen kinderen op vanaf het moment dat zij ongeveer 10 weken oud zijn.

La Belle Vie is een klein en huiselijk kinderdagverblijf. We hebben ruimte voor één verticale groep. Dagelijks bestaat de groep op La Belle Vie uit maximaal 12 kinderen.

Klik hier voor meer informatie over de groep en organisatie van La Belle Vie.

Dagindeling

La Belle Vie is open van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Ook is er een mogelijkheid voor vervroegde opvang vanaf 7.00 uur. 

Diverse grote en kleine activiteiten en spel-leermomenten worden op verschillende ontwikkelingsniveaus aangeboden.

Wij werken met een klasbord waarop dagelijks foto’s te zien zijn van de kinderen en de activiteiten. Dit klasbord is alleen te zien voor ouders.

Klik hier de dagindeling en activiteiten van La Belle Vie.

Oudercommissie

We vinden contact tussen ouders en de pedagogisch medewerksters van groot belang. Door een goede afstemming over en weer zijn pedagogisch medewerksters in staat om de kinderen beter te begeleiden.

Daarnaast hebben wij een oudercommissie die zich bezig houdt met organisatorische kwesties en pedagogische zaken met betrekking tot La Belle Vie. Deze commissie vergadert 4 keer per jaar. De leden van deze commissie ondersteunen ook activiteiten.

Klik hier voor meer informatie over de oudercommissie van La Belle Vie.

Beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan laat zien waar we voor staan als het gaat om de kwaliteit van onze opvang. Ook geeft het ouders inzicht in onze werkwijze en de manier waarop de kinderen bij ons hun dag doorbrengen. Aan onze pedagogisch medewerksters geeft het richting en houvast.

Klik voor voor het pedagogisch beleidsplan van La Belle Vie.

GGD Hart voor Brabant

Op 2 februari 2023 heeft de jaarlijkse inspectie van GGD Hart voor Brabant plaatsgevonden bij KDV La Belle Vie.

Klik hier voor het inspectierapport