Verticale groep

Verticale groep

La Belle Vie is een klein en huiselijk kinderdagverblijf. We hebben ruimte voor één verticale groep. Dagelijks bestaat de groep op La Belle Vie uit maximaal 12 kinderen in de leeftijden variërend van 0 tot 4 jaar. Voor zowel de groepsoudsten als groepsjongsten zorgen we voor een passend aanbod van activiteiten.

We hebben bewust gekozen voor een verticale groep, vanwege de positieve wisselwerking tussen de jongere en oudere kinderen. Kinderen leren van elkaar en ze leren rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden. Ieder kind kan zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Een kind dat als baby bij ons komt, groeit in de verticale groep alle posities door. Van jongste naar middelste en tenslotte dat van oudste kind. De kinderen raken vertrouwd met elkaar, omdat de groepssamenstelling langere tijd stabiel is. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in dezelfde groep. Dat geeft vertrouwen.

Op La Belle Vie werken we met ‘mentorkinderen’. Elke pedagogisch medewerkster heeft een aantal kinderen onder haar hoede. Ook werken we met het principe van 2 vaste gezichten voor de kinderen, omdat dit de ontwikkeling van kinderen stimuleert. De mentor is het eerste vaste gezicht van het kind en het vaste aanspreekpunt voor de ouders. Mocht er een pedagogisch medewerkster langdurig uitvallen, wordt zoveel als mogelijk een bekende vervangster geregeld.

“We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren”